2010
Kalklinbanans Vecka 
13-15 augusti
med 
Världens Längsta Mobila Konstutställning

GPS-koordinaterna för linbanestationerna kan laddas ned här.

Här arbetas det för fullt för att rulla ut vagnarna med bilder av konstverk.

Deltagande konstnärer

I konstkörningen fanns sammanlagt 314 bilder av verk från 108 konstnärer.

 

VÄRLDENS LÄNGSTA MOBILA KONSTUTSTÄLLNING

kunde genomföras tack vare LEADER Gränslandet och uppställning av föreningsmedlemmar, konstnärer och sponsorer.  Utställningen startade den 13 augusti kl 9. invigning sker kl 12 vid linbanestationen i Forsby av Västmanlands landsantikvarie Carl-Magnus Gagge.

 

ÄNTLIGEN ÄR VI I GÅNG.

Fredagen blev en fullträff både vad gäller vädret och utställningen.

Carl-Magnus Gagges invigningstal (klicka på länken för nedladdning av talet) inspirerande verkligen till fortsatt arbete för kalklinbanans bevarande. Den konst som vandrade fram över landskapet var i år ännu bättre än tidigare upplagor. I morgon startar vi också kl 09.00  då med vagn nr 1 i Granhammar på väg mot Köping I Forsby anländer Nr 260 vilket betyder att det finns ca 60 vagnar kvar med konst. Den som vill uppleva större del av utställningen bör välja  Granhammar eller Malmberga.

Preliminärt för söndagen beräknas vagn Nr 1 vara i Forsby kl 09.00 men som ni förstår kan mycket hända, men om detta stämmer kommer dukarna att demonteras i Forsby och hela utställningen avslutas ca 14.00.

RAPPORT LÖRDAG 14 AUGUSTI

Nu är vi inne i avslutningsfasen vilket betyder att dukarna kommer att demonteras i Forsby med början 09.00..  Bästa stället om man vill se alla 317 vagnarna är Forsby stationen nöjer man sig att se vagnar med nr 160 och högre kan man välja Malmberga. Granhammar passeras också men endast av dom sista 70 talet vagnar. Ovanstående gäller om man är på plats kl 09.00  Förskjutningar kan dock ske om någonting händer.

Vi som jobbat med utställningen tackar konstnärer och konst/ teknikintresserade åskådare för i år och konstaterar att det behövs ett engagerat och målinriktat arbete för att skapa möjligheter för en upprepning av Världens längsta mobila konstutställning 2011, 2012 osv.

mvh/kgk,